Saturday, November 7, 2009

సంవాదం-4

నార, మంగేష్ లతో
తరవాత నా సమాధానం లో "అదుగో! మళ్ళీ విమర్శిస్తున్నానంటున్నారు! 'గాయత్రి గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా.........' అని మీరంటే, అది కాదు మీ perception ముఖ్యం అన్నానని మరిచిపోతే యెలా? రెండుసార్లు వాడినా, '.......లాంటి వాళ్ళు ' అని అందర్నీ అన్నాను--మిమ్మల్ని ప్రత్యేకించలేదే?.............యోగాలూ వగైరాలవల్ల యేదో వుంటుందని విపరీత ప్రచారం చేసేవాళ్ళు సమాధానం చెప్పవలసే వుంటుంది--లేదా ప్రచారం మానుకోవాలి! 'యెందుకు' అనే ప్రశ్నే లేకపోతే, ఇప్పటి సమాజ వునికే లేదు! అది హాని చేస్తోందన్నారంటే.....!" అని వ్రాశాను.

దానికి ఆయన 'ఇంకొకరిని ఒకనితో పోలిస్తే ఇద్దరూ ఒకటనే కదా?........ఎవరికి సమాథానము చెప్పాలి? వారు చెప్పినది కరెక్టే అని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? అవతలి వారు చెప్పినది నిజం అని చెప్పాలంటే ప్రశ్నించినవానికి తెలిసి వుండాలి కదా? తెలినప్పుడు ఎవరు ఏది చెప్పినా తప్పే అని పిస్తుంది.............. యెందుకు అనే ప్రశ్న యెందుకు వేసుకోవాలి? ఎవరు వేసుకోవాలి? ఎవరికి వేయాలి? జవాబును ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? నేను ఎవరు? యెందుకు ఇలా వున్నాను అనేదే నిజమైన ప్రశ్న. దాని జవాబు కొరకు ప్రయత్నించాలి. అంతే కాని ప్రపంచము ఇలా యెందుకు వుంది అంటే అది అంతె.. జవాబు దొరకదు.. వెతకటమే మిగులుతుంది. హాని అంటే నిర్వచనమేమిటి? అది ఎవరికి చేస్తుంది? ఎవరు చేస్తారు? యోగాలు వగైరాల వల్ల హాని ఎలా జరుగుతుంది? అసలు యోగం అంటే నిజమైన అర్థము ఏమిటి?' అన్నారు.

యెంతబాగున్నాయో కదా ప్రశ్నలు! వాటికి సమాధానాలెవరికైనా తెలుసా?

ఈ లోపల నా మరో బ్లాగులో 'ఆత్మ ' గురించి వ్రాస్తే, వెంటనే దానికి ఆయన కామెంట్: 'ఆత్మ గురించి కొంచము రాస్తే బాగుంటుంది అన్నారు. మరి ఎమీ రాయలేదే? నేను, మా మాస్టరు ఎదో గజిబిజి చేశాము అన్నారేగాని, మీరు ఏమీ చెప్పలేదే? ఎందుకనో ఒక్కసారి ఆలోచించండి? చూసిందే నమ్ముతాను అంటే దేన్ని కూడా నమ్మలేము........మనకు అర్థము కాలేదు కాబట్టి లేదు అని, అంతా తప్పు అని అనకూడదు, అనుకోకూడదు. అనంత విశ్వములో మన భూమి అణువంత. దాన్ని ఆశ్రయించి వున్న మనము ఎంత వుంటామో ఒక్కసారి ఊహించండి. అలాగే మనకు తెలిసిన జ్ఞానము కూడ. శరీరములో నుండి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళి శరీరము లోనికి వచ్చిన వారు ఉన్నారు. దాన్ని చక్కగా వివరించిన వారూ వున్నారు.................' అని వ్రాశారు.

దానికి నా సమాధానం "ఆత్మ గురించి వ్రాద్దామనుకుని, ఈనాడు వ్యాసం గురించి ముగించబట్టి 'ఆత్మ గురించి మరోసారి ' అని వ్రాశాను కదా! మీరన్న ఆఖరి వాక్యాన్నే కదా నాటపాలో నేను వ్రాసింది? ఇక నేను 'చూసిందే నమ్మడం....' లాంటి వాటి గురించి యేమీ వ్రాయలేదే! శరీరం లోంచి బయటికి వెళ్ళడం అంటే మరణమే! మళ్ళీ శరీరం లోకి వచ్చి, చక్కగా వివరించారు అంటే నేను నమ్మను. మీరుమాత్రం యెందుకు నమ్ముతారు? దాఖలాలెందుకు చూపించరు--మీరని కాదు--ఇలాంటివి వ్రాసేవాళ్ళూ, ప్రచారం చేసేవాళ్ళూ?" అని వ్రాశాను.

మళ్ళీ ఆయన,'Please search for Death Experiences in Google then you will get many links and from there you can get more information. It is our bad luck that we don't believe our scriptures, but if the same thing is explained by foreigners then we believe with surprise face. I hope the articles from Google can make you to believe.' అన్నారు.

నేను, 'You seem to be much influenced by 'tabloids' like our erstwhile 'Blitz' and not to know, death Experiences are different from 'actual death'! All stories I have heard and read in my last 45 to 50 years are simply 'trash'! Why should I search for more trash? If you believe to have any concrete information, please don't hesitate to send me the link, so that I can try to find out the truth in their claims! Please also don't mix up 'scriptures', 'explained by foreigners' etc. with the subject we are concerned with at present.' అని వ్రాశాను.

ఆయన మళ్ళీ,'You are a fixed man not flexible.' అంటే, నేను, "మీరు చిన్నవయసులోనే fixed అయిపోవడం 'ముదావహం'" అన్నాను.

ఆయన సమాధానం, 'You are right and accept your comment. I am fixed and very much fixed but at the same time I am flexible also.........TRUTH is like two sides of coin. Single side of coin never become full coin.................I tried to give more information reg. the Light of GAYATRI. But you mis-understood and unable to go thru the TRUTH.' అంటూ వ్రాశారు.

దానికి నేను, 'In any matter, there is one and only one absolute Truth. It has no two sides! Our sages and mahatmaas tried and succeeded to find that. So, you stick on to whatever you feel is the truth, while I proceed to find out the absolute truth!' అని వ్రాశాను.

ఆయన మళ్ళీ, 'నేను చెప్పిన two sides ద్వందములు. వెలుగు -చీకటి, ఆడ -మగ, సుఖము - దుఃఖము, కష్టము - నష్టము, పగలు - రాత్రి, ఉత్తరాయనము - దక్షిణాయనము, ధన (+ve) - ఋణ (-ve) .... మొదలగునవి అన్నీ కలిపి సత్యము..............దేవుడు ఎంత నిజమో దెయ్యము కూడా అంతే నిజము.........చనిపోయినంత మాత్రాన వాడు లేడు అనుకోకూడదు. లేకుండా మళ్ళీ ఎలా వస్తాడు. మనందరము అలా వచ్చినవాళ్ళమే కదా? సమన్వయాత్మకంగా చూచినప్పుడే పూర్ణత్వము అందుతుంది అని నా భావన' (ఈ వాక్యం నేను అండర్ లైన్ చేశాను--యెందుకంటే, ఈ మహానుభావుడు, నారని సపోర్ట్ చేస్తూ, 'మీకు వచ్చిన సందేహాలు నాకు బాగా నచ్చాయి ' అనివ్రాశాడు మరి!)

దానికి నేను, 'మళ్ళీ మొదటికే వచ్చి, 'దేవుడు యెంత నిజమో, దెయ్యం కూడా అంతే నిజము' అని వొప్పుకున్నారుకదా? మరి 'మంత్రాలు' మంచిని చేస్తే, వాటిని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగితే బెడిసికొడతాయని కూడా నమ్ముతారా, నమ్మరా? దీనికి అవును--కాదు అని సమాధానం చెప్పలేకపోతే, మీది అనవసర వాదన అని నిరూపింపబడుతుంది! అవునా? కాదా?' అని అడిగాను! దానికి ఆయన యెంత చిత్రంగా సమాధానం చెప్పరో చూశారా? 'ఎవరికి బెడిసి కొడతాయి? దానిని బట్టి అవునో-కాదో చెబుతాను.'--ఇదీ ఆయన వ్రాత!

(దీనికి నేను 'మాతాతకి ' అనో, 'విశ్వామితృడికి ' అనో సమాధానం ఇచ్చి వుంటే, ఆయన సంతోషించి, 'హ హ హా! కొట్టవు!' అనేవారేమో!) దానికి నా సమాధానం--'తేలిపోయిందికదా--మీరు సమాధానం చెప్పరని! పైగా అమాయకం గా యెదురు ప్రశ్నలు వేస్తారని! వాదనకోసమే వాదించే వాళ్ళతో నా సమయం వృధా చెయ్యదలుచుకోలేదు! నమస్కారం! (నా తెలుగు రాడికల్ లోని మీ వాదనకి కూడా ఇదే నా సమాధానం అని గ్రహించండి!)'.....అని. అప్పటిక్కూడా, ఆయన మళ్ళీ, 'నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. నాప్రశ్న మీకు పూర్తిగా అర్ధం కాలేదు అని.. మీ దగ్గర సమాధానం లేదు అని. సమాధానం లేనప్పుడే ఎదుటి వాళ్ళది వాదన అనిపిస్తుంది. ఫరవాలేదు.. మీ సమయం వృధా చేసుకోకండి... తెలిసినప్పుడే చెప్పండి.' అని. (ఇదికూడా నేనే అండర్ లైన్ చేశాను.....నేను దేనికి సమాధానం తెలుసుకోవాలో.....ఆయనకి చెప్పాలో--కనీసం మీలో యెవరైనా తెలియచెపుతారేమోనని!)

ఇవండీ ఆయన డొంక తిరుగుడు వ్యాఖ్యలు; ప్రశ్నలు, సమాధానాలు!

No comments: