Monday, April 27, 2009

పనిలో పని

‘పనిలో పని’

మా ఇంట్లో, ఆవకాయ పెట్టాలంటే, ఆవకాయ కత్తిపీట కోసం యెదురింటి గొల్ల నరిసిమ్మూర్తిని అడగవలసి వచ్చేది! (ఆ కత్తిపీట వాళ్ళకెలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు!)

మా చుట్టుపక్కల ఇళ్ళ వాళ్ళకి యెవరికైనా ఆ కత్తి పీటే దిక్కు! (మా చుట్టుపక్కల ఆవకాయ పెట్టుకొనే వాళ్ళు చాలా కొంత మందే!) అది చాలా కాలం గా అందరూ వాడడంవల్ల కొంచెం వంకరగా తరిగేది కూడా!

మా తాతగారి దగ్గరనించీ, చదువుచెప్పే ఇల్లు మాదొక్కటే కావడం, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకెవరికీ చదువు రాకపోవడం తో, మాకొక ప్రత్యేకమైన గౌరవం వుండేది!

అలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఓ యేడాది గొల్ల నరిసిమ్మూర్తి ని ‘రేపు ఆవకాయ కాయ తెప్పించు కొంటున్నాం! కత్తిపీట కావాలి’ అనడిగితే, ‘అటక మీద వుంది, రేపు పొద్దున్నే దింపిస్తాను’ అని చెప్పాడు!

తరవాతేమయిందో, వాళ్ళాడవాళ్ళు యేమి పుల్ల వేశారోగాని, మర్నాడు పొద్దున్నే మా నాన్నగారు తోటకి వెళ్ళి, కాయ దింపించి ఇంటికి చేరాక, నేను వెళ్ళి కత్తిపీట అడిగితే, నరిసిమ్మూర్తి ‘యెవరో పట్టుకెళ్ళారంటండి’ అన్నాడు!

అప్పటికి, మా నాన్న పాపం మామూలు కత్తిపీటతోనే తంటాలు పడవలసి వచ్చింది!

తరవాత, మా అమ్మ ప్రోద్బలం మీద, ఓ నెల మొదటివారం లో, మా నాన్న ఓ వడ్రం-కం-కమ్మర మేస్త్రీ తో మాట్లాడి, చక్కటి పెద్ద సైజు మామూలు కత్తి పీటా, ఆవకాయ కత్తిపీటా తయారు చేసి ఇచ్చేలా, ముప్ఫై రూపాయలకి ఒప్పించారు!

ఓ వారం లో రెండు కత్తిపీటలూ మా ఇంటికి చేరాయి. శుభం!

అంతే అయితే బాగుండేది—ఈ బ్లాగు అవసరం వుండేది కాదు!

ఆ నెల మూడో వారం లో మా అమ్మగారికి యెదో ఓ అయిదు రూపాయల అత్యవసరం వచ్చింది! మా నాన్న ‘నా దగ్గర లేవు’ అన్నారు! అంతే! మా అమ్మ ‘అనవసరంగా 30 రూపాయలు తగలేశారు—రెండు కత్తిపీటల కోసం! మన మామూలు కత్తిపీట బాగానే వుందిగా? అది మానేస్తే, 15 రూపాయలు మిగిలేవిగా?’ అంటూ క్రొశ్నించింది విసుగ్గా!

మా నాన్న ‘హాసినీ గోలగూల! (ఆయన మా అమ్మని తిట్టగలిగిన పెద్ద తిట్టు!) నువ్వేకదూ పనిలో పనిగా చేయించుకోకపోతే వస్తువులెలా అమరుతాయి? అని నన్ను చంపుకు తినేదానివి?’ అన్నారు!

‘పిల్లికీ బియ్యానికీ ఒకటే మంత్రమా?’ అంది మా అమ్మ!

చెప్పొచ్చేదేమిటంటే, ఆ వారసత్వం ఊరికే పోదు కదా? నాకూ వచ్చింది!

యే వస్తువు కొన్నా, ‘కనీసం రెండు’ కొంటాను!

మా ఆవిడ అంటుంది ‘ఇంకోటి యెందుకండీ! దండగ! ఇప్పుడప్పుడే దాని అవసరం రాదు కదా’ అని. ‘పోనీలే! పడి వుంటాయి’ అని నా సమాధానం!

షాపులవాళ్ళు కూడా, నన్ను చూడగానే, యెలాగా రెండు అడుగుతానని తెలిసి, ‘సార్! ఇవి మూడూ వంద రూపాయలండి! మూడూ తీసుకోండి!’ అనగానే, ‘సరే ఇచ్చెయ్యి’ అంటాను నేను!

ఇలాంటి వాటిలో చెప్పుకోదగ్గవి షేవింగ్ క్రీములూ, చెప్పులూ లాంటివి! చిన్నదానికీ, పెద్దదానికీ ఖరీదు లో యెంతో తేడా లేదని, పెద్ద సైజువే రెండు షేవింగ్ క్రీము ట్యూబులు కొనేస్తాను! మొదటిది యెప్పటికి అయ్యేను? రెండోది యెప్పుడు ఉపయోగించేను!

అలాగే బయట వాడే చెప్పులు కొనడానికి వెళ్ళి, ‘పనిలో పనిగా’ ఇంట్లో వాడడానికి హవాయి చెప్పుల జత కూడా కొనుక్కు వస్తాను! హవాయి చెప్పులు తెగిపోతే, వాటితో పాటు, బయటి చెప్పులుకూడా కొనేస్తాను!

మా ఆవిడ, చిట్కాలూ, నజరానాలు చక్కగా అనుసరిస్తూ వుంటుంది—‘ఆరునెలలుగా మీరు వాడని వస్తువులని ‘చెత్తగా’ భావించి ఒదిలించుకోకపోతే, మీ ఇల్లు ఓ చెత్తకుండీ గా మారి పోతుంది’ అని యెక్కడో చదివిందట!

ఓ ఫైన్ మార్నింగ్ ‘యేమండీ! ఈ షేవింగ్ క్రీములూ, బ్లేళ్ళూ, సాక్సూ, జోళ్ళూ, రెయిన్ కోట్లూ, జర్కిన్లూ----‘అంటూ లిస్టు చదివి, ‘పనికి రానివేగా?’ అంటుంది!

ప్రతీ సంవత్సరం, సంక్రాంతి రోజుల్లో వచ్చే ఓ అనాథ శరణాలయం వాళ్ళకే అవన్నీ ప్రాప్తం!

అదీ ఓ సద్వినియోగమే కదా!

కానీ, మా ఆవిడ యే వస్తువు తెచ్చినా ‘ఇప్పుడెందుకండీ’ అనే నస భరించడానికి అలవాటు పడిపోయాను మరి!

కొసమెరుపు : యే కూరగాయలకో పొద్దున్నే బయలుదేరుతున్న మా అల్లుడితో మా అమ్మాయి యేం తేవాలో చెప్పి, ఆఖర్లో, ‘కన్నాడికి మేంగో బైట్ తీసుకురండి’ అంటూంటే, మా రెండేళ్ళ మనవడు అనే వాడు ‘నాన్నా! ఓ రెండు మూడు తీసుకురా! ఆకలేసినప్పుడల్లా తింటా!’ అనేవాడు!

మరి ‘జీన్సా! మజాకా?’

Saturday, April 18, 2009

పిచ్చ వాగుడు

‘లూజ్ టాక్’ అనే పిచ్చ వాగుడు!

దీనికి యేదో ఒక సమయంలో, యేదో ఒక సందర్భంలో, యేదో ఒక చోట, లోనుకానివాళ్ళు వుండరు! దీనికి అతీతులు కానివాళ్ళే అందరూ!

ఓ సినిమాలో ఓ హీరో తన బుర్రమీద చేత్తో కొట్టుకొని, ‘ఇక్కడ యేమనిపిస్తే అది చేస్తాను’ అనీ, నోటి మీద వేలు వేసుకొని, ‘ఇక్కడ యేం తోస్తే అది మాట్లాడతాను’ అనీ అంటాడు!

ఓ కమేడియన్, దాన్ని పేరడీ చేసి, తన మోకాలు చిప్పమీద కొట్టుకొని, ‘ఇక్కడ యేమనిపిస్తే అది చేస్తాను’ అనీ, తన పృష్ఠ భాగం చూపిస్తూ, ‘ఇక్కడ యేమి తోస్తే అది మాట్లాడతాను’ అనీ అంటాడు!

ఓ ముప్ఫైఅయిదేళ్ళ క్రితం, మా కొలీగ్ హుస్సేన్ అని వుండేవాడు. ‘మీ అయ్యప్పేమిటండీ! బొత్తిగా దొడ్డికి కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటాడు?’ అనేవాడు!

ఇంతకుముందు కొంతమంది దగ్గర ఈ ప్రశ్న వేశాట్ట! వాళ్ళు, ‘అది ఫీఠం వేసుకొని కూర్చోవడమండి’ అని సమాధానం చెప్పారట!

మాది అరమరికలు లేని స్నేహం అవడంతో, మేం చాలా ఫ్రీగా మాట్లాడుకొనే వాళ్ళం! యెవరికైనా కోపం వచ్చినా, చివర్లో విడిపోయేముందు ‘నో హార్డ్ ఫీలింగ్స్ ప్లీజ్ ‘ అని చెప్పుకొనే వాళ్ళం!

బ్యాంకులో మా డ్యూటీ అయి పోయాక, కొలీగ్స్ నలుగురైదుగురం బద్రుద్దీన్ హోటల్ కి వెళ్ళి అక్కడ అద్భుతమైన టీ తాగి, పిచ్చాపాటీ మాట్లాడుకొని, అప్పుడు ఇళ్ళకి వెళ్ళేవాళ్ళం!

మాకు ఆ హోటల్ లో ఆ టైముకి ఐదారుగురు కూర్చొనే ఒకే టేబులు ఖాళీ గా వుంచేవాడు బద్రుద్దీన్.

ఆ ప్రక్కనే గోడమీద, ‘లా ఇల్లాహ, ఇల్లిల్లాహు, మహమ్మదుర్రసూలిల్లాహి’ అనే ఉర్దూ లిపిలో వున్న ఫోటో, దాని ప్రక్కనే, మహమ్మదు ప్రవక్త (అ.స.అ) నగ్నంగా గొంతు కూర్చొని, భజన చేస్తున్నట్టు చేతులు పెట్టుకొన్న ఫోటో ఒకటి వుండేది!

ఆ వాక్యాన్ని నాకు సరిగ్గా పలకడం నేర్పించింది మా హుస్సేనే!

యెప్పుడైతే అయ్యప్ప ప్రసక్తి వచ్చిందో, నేనన్నాను “మీ మహమ్మదేమిటండీ! మరీ గుడ్డలు కూడా ఇప్పుకొని దొడ్డికి కూర్చొన్నాడు?” అని!

హుస్సేన్ మొహం లో కత్తివాటుకి నెత్తురు చుక్క లేదు! (మిగిలిన మా కొలీగ్స్ అందరూ హిందువులే మరి).

ముఖం కందగడ్డ అయిపోగా, చేతిలో సిగరెట్టుని ఒకే దమ్ములో పీల్చేసి, విసురుగా లేచి వెళ్ళి పోతుంటే, మేమందరమూ ఆయన వెనక పరుగు! మా వెనక్కాల హోటల్ సర్వర్ పరుగు—సార్! బిల్లు కట్టలేదు—అంటూ!

ఓ యభై అడుగులు విసురుగా నడిచి, సెంటర్లో ఆగి, వెనక్కి తిరిగి, వలవలా విలపించాడు మా హుస్సేన్—‘నన్ను క్షమించుండీ! నాకు కనువిప్పు అయ్యిందీ’ అంటూ!

ఇక మేం చేసేదేముందీ—‘బ్రదర్ హుస్సేన్! ప్లీజ్, ప్లీజ్ కంట్రోల్ యువర్సెల్ఫ్’ అనడంతప్ప!

ఇంకా ‘లూజ్ టాక్’ ల గురించి మరోసారి!

Thursday, April 16, 2009

‘బోఫోర్స్’

‘బోఫోర్స్’ ఆరోగ్యశ్రీ

మేం హైస్కూల్ లో 3ర్డ్ ఫారం చదువుతూండగా, మా కొత్త డ్రాయింగ్ మేష్టారు (మట్టా పురుషోత్తం గారు) చాలా శ్రమపడి, సర్వీసు వేడిచేసి కరిగించి అందులో నీలిమందు కలిపి, అందులో బ్రష్ ముంచి, అన్ని క్లాస్ రూముల్లోనూ నాలుగు గోడలమీదా సీలింగుకి ఓ మూడడుగుల క్రింద గీత గీసుకొని, ఆర్టిస్టిక్ గా కొన్ని మంచి కొటేషన్లు వ్రాశారు! వాటిల్లో ఒకటి “ఆరోగ్యమే మహా భాగ్యం”.

మేం వూరుకుంటామా! ఆ రాత మామూలుగా చెరగదు! ఒకరోజు పట్టుపట్టి, సాయంత్రం డ్రిల్లు పిరీయడ్ యెగ్గొట్టి, యెవరూ చూడకుండా, బెంచీ మీద బెంచీ వేసుకొని, పైకెక్కి, ఆ కొటేషన్ లోని ‘య’ ఒత్తు బ్లేడు తో గీకేశాం!
ఇంకేముంది? “ఆ రోగమే మహా భాగ్యం!”

(యెంత ప్రయత్నించినా దొంగలెవరూ దొరకలేదనుకోండి! ఆఖరికి స్కూలు అసెంబ్లీ లో హెడ్ మేష్టారు నవ్వుతూ ఆ సంగతి అనౌన్స్ చేశారు, మా పురుషొత్తం గారు కూడా హయిగా నవ్వేశారు!)

ఇదంతా యెందుకంటే, ‘బోఫోర్స్’ వారి ఆరోగ్యశ్రీ (బల్సారావారి దోమల క్రీం లాగ) గురించి మాట్లాడితే……గుర్తొచ్చాయి!

మాకు బాగా తెలిసినాయన, పాపం 75 యేళ్ళు—‘సయాటికా’ తో బాధపడుతున్నాడు—యేళ్ళతరబడి మందులు వాడు తున్నాడు—తెల్ల కార్డ్ వుంటేగాని ‘ఆ శ్రీ’ రాదనీ, తెల్ల కార్డ్ లు యెప్పుడిస్తారా అనీ యెదురు చూసి, యెట్టకేలకు ఎలక్షన్ ముందు ఓ తెల్ల కార్డ్ (ఓ మూదు వందలు ఖర్చు చేసి) ‘సంపాదించి’, ఆశగా హైదరాబాదు (నాలుగొందల పైచిలుకు బస్ టిక్కెట్టు పెట్టుకొని) వెళ్ళి, (స్థానిక ఎమ్మెల్యే చేత రికమండేషను లెటరు తీసుకొని) తీరా నింస్ కో మెడినోవాకో వెళ్ళి, ‘మీకు ఈ పధకం వర్తించదు’ అని చెప్పించుకొని, ఓ పదిహేనువందలు ఖర్చు పెట్టి టెస్ట్ లు చేయించుకొని, మందులు వ్రాయించుకొని వచ్చేసి, ‘ఆ డాక్టరు మాత్రం చాలా మంచి వాడండి! చాలా ఓపికగా చూశాడు! చక్కగా చెప్పాడు!’ అని మురిసిపోతున్నాడు!

(ఇంతకీ ‘ఆ శ్రీ’ గుండె జబ్బులకీ, కేన్సర్లకీ, ఎయిడ్స్ లకీ ఇలాంటివాటికే వర్తిస్తుందట! మరి ‘కార్పొరేట్లు’ వాటిల్లోనే లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు!)

నా స్వయం అనుభవం ఒకటి చదవండి!


కర్ణాటక రాష్ట్రం రాజధాని బెంగుళూరు లో మా అబ్బాయి వుంటున్నాడు. అక్కడ ఒక డాక్టరుని చూసుకున్నాము! ఆయన మా ఫామిలీ డాక్టర్ అయిపోయారన్న మాట.

మేము క్రితం వేసవి కాలం లో బెంగుళూరు లో ఒక నెల వున్నాము.

ఆ టైం లో జనరల్ చెకప్ కోసం ఆయన్ని సంప్రదిస్తే, ‘నేను డ్యూటీ లో వున్నాను, మీరు నేరుగా మా గవర్నమెంట్ ఆస్పత్రికి వచ్చెయ్యండి’ అన్నారు. (ఆయన ఉద్యోగం గవర్నమెంట్ ఆస్పత్రిలో).

మేం బెంగుళూరు కోట లో వున్న ప్రభుత్వాసుపత్రికి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాము.

చెపితే నమ్మరేమో! విశాలమైన ఆవరణలో, బహుళ అంతస్తుల భవనం (కేవలం ఔట్ పేషెంట్లకోసం!) ఇన్ పేషంట్లకోసం వేరే భవనం!

ఓ పీ లోకి ప్రవేశించగానే, రిసెప్షన్ లో ముగ్గురు నలుగురు వయో వృద్ధులు…..ఒక యువతి…లోపలకి వచ్చినవాళ్ళని పలకరించి, మనం తెల్లమొహం వేస్తే, ఇంగ్లీషులోనో, హిందీలోనో మాట్లాడి, మనని కావలసిన విభాగానికి పంపిస్తున్నారు!

మేం తిన్నగా మా డాక్టరుగారి విభాగానికి వెళ్ళిపోయాం! ఆయన మమ్మల్ని చూసి, చిరునవ్వుతో మా సమస్యల్ని విని, ‘మీరు కొన్ని టెస్ట్ లు చేయించుకోవాలి. తిన్నగా రిసెప్షన్ యెదురుగా వున్న కౌంటర్లలో యెదో ఒక దానిలో రిజిస్టర్ అయి రండి’ అన్నారు. నేను రిజిస్త్రేషన్ (మా ఆవిడ పేర) ఓ పది రూపాయలు కట్టి, చేయించాను. ఓ పాస్ బుక్ ఇచ్చారు! (వేరే ప్రశ్నలూ, ధృవీకరణలూ లేవు!). పాస్ బుక్ చూపించగానే మా డాక్టర్ ‘ఫలానా’ విభాగానికి వెళ్ళండి. ఎక్స్ రే తీయించుకు రండి’ అన్నారు!

పొలోమంటూ వెళ్ళాము. ఆ విభాగం లో ఓ కేబిన్ లో ఓ ప్రొఫెసరు! మిగిలినవాళ్ళంతా హౌస్ సర్జెన్లు! చిరునవ్వుతో మమ్మల్ని యెదుర్కొని, సమస్య అడిగి, ఎక్స్ రే టెక్నీషియన్ కి అప్పగించి, ‘ఓ పావు గంటలో ఎక్స్ రే వస్తుంది! మీరు ఈ పక్క రూము లో వేచి వుండండి! ఇక్కడ అన్నీ వుచితం! మీరేమీ యెవరికీ దుడ్లు ఇవ్వనక్కరలేదు! అని చెప్పి మరి పంపించారు!

ఇక నర్సులూ, ఆయాలూ, తోటీలూ కూడా సాక్షాత్తూ 'ఫ్లారెన్స్ నైటింగేళ్ళే!'

మేం ఈలోగా కొంచెం ఆకలి వేసినట్టనిపించి, ఆ భవనం వెనక్కి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ స్టూడెంట్ డాక్టర్లూ, నర్సులూ సహకార పద్ధతిలో నడిపిస్తున్న ఫలహారశాలలో అమృతంలాంటి ఉపాహారాలు--అతి తక్కువ ఖర్చులో! అక్కడ మా పిల్లల వయసులో ఉన్న కాబోయే డాక్టర్లతో ముఖాముఖీ--వాళ్ళ అదృష్టానికి సంతోషం!

ఎక్స్ రే తేసుకొని, మా డాక్టరుని కలిస్తే, ఆయన మందులు వ్రాసి ఇచ్చాడు. తరవాత, నా ప్రాబ్లెం గురించి చెపుతే, మళ్ళీ నా పేరున ఓ పాస్ బుక్, టెస్ట్ లూ, ఎక్స్పర్ట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల తో సంప్రతింపులు, మందులు వ్రాయించుకోవడం, మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తయ్యే సరికి ఓ మూడు గంటలు పట్టింది!

కానీ—మేం చాలా సంతోషించాం! ఓ పది రూపాయలు కడితే, అన్ని టెస్టులూ ఫ్రీ—సంప్రదింపులు ఫ్రీ—ట్రీట్ మెంట్ ఫ్రీ—ఇంతకంటే యేమి కావాలి?

అప్పటికి శ్రీ యెడ్యూరప్ప గవర్నమెంట్ కూడా రాలేదు!

మరి యే గవర్నమెంట్ వుంటేనేం? ఆ సంస్థకి యెన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతోంది? నిజంగా ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకొనే ప్రభుత్వం వుంటే ఇవన్నీ సాధ్యమే!

మరి ‘బోఫోర్స్’ ఆరోగ శ్రీ కే వోటేద్దామంటారా?

మీ ఇష్టం!