Sunday, September 6, 2009

మరణం

ఆత్మ

ఆయన ఆత్మకి శాంతికలుగుగాక--అనివ్రాస్తుంటే, అనిపించింది--ఈ 'ఆత్మ ' గురించి కొంచెం వ్రాస్తే బాగుంటుందని.

'మంగేష్' లాంటివాళ్ళూ, వాళ్ళ మాస్టర్లూ--విషయాన్ని గజిబిజి చేసేసి, 'స్థూల శరీరం', 'సూక్ష్మ శరీరం'--సూక్ష్మ శరీరానికి మోక్షం--ఇలా బుర్రల్ని చెడగొట్టేస్తున్నారు!

మనిషి చనిపోయాక యేమి జరుగుతుంది?

యెవరూ చూసివచ్చి చెప్పింది లేదు--యెవరికి తోచినట్లు వాళ్ళు--వేదాలూ, పురాణాలూ, ఇతిహాసాలూ, ఉపనిషత్తులూ లాంటి వాటి మీదా, ప్రముఖుల ప్రవచనాలలోంచీ--గ్రహించగలినంత గ్రహించారు--తిరిగి కొంతమందికి చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తూనే వున్నారు.

అసలు విషయం 'ద్రష్ట ' లైన మన మహామునులు 'గరుడపురాణం' లో చెప్పారు(ట).

మరణం (కాలధర్మం) గురించి 'ఈనాడు ' 06-09-2009 న 'జీవన వేదం' శీర్షికన చక్కని సంపాదకీయం వ్రాశారు--తప్పక పూర్తిగా చదవండి! దీనిలో.....

'.....--జనం తరఫున ఆడే ఆట ముగించకుండానే మధ్యలో వదిలేసి ఎవరైనా అలా చిరునవ్వులు చిందించుకుంటూ పైలోకాలకు వెళ్ళిపోవటం మాత్రం కచ్చితం గా తొండే!' అన్నది హైలైట్!

ఇక ఆత్మ గురించి మరోసారి!


13 comments:

Mangesh said...

నేను మీకు గుర్తుకు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషము. నా బ్లాగులో వివరించిన విషయము మిమ్మల్ని చాలా కలవర పరచినట్లు అనిపిస్తోంది.
ఆత్మ గురించి కొంచము రాస్తే బాగుంటుంది అన్నారు. మరి ఎమీ రాయలేదే? నేను, మా మాస్టరు ఎదో గజిబిజి చేశాము అన్నారేగాని, మీరు ఏమీ చెప్పలేదే? ఎందుకనో ఒక్కసారి ఆలోచించండి?

చూసిందే నమ్ముతాను అంటే దేన్ని కూడా నమ్మలేము. ఎవరైనా బుద్దిలేదు అంటే కోపము వస్తుంది కదా? ఎదీ చూపించు అంటే చూపించ గలమా? Hospital కు వెళ్ళీ X-Ray కాని, scan గాని తీయిస్తే కనపడుతుందా? అప్పుడు వున్నదని నమ్ముతామా లేక కనపడలేదు కాబట్టి లేదు అంటామా?

మనకు అర్థము కాలేదు కాబట్టి లేదు అని, అంతా తప్పు అని అనకూడదు, అనుకోకూడదు. అనంత విశ్వములో మన భూమి అణువంత. దాన్ని ఆశ్రయించి వున్న మనము ఎంత వుంటామో ఒక్కసారి ఊహించండి. అలాగే మనకు తెలిసిన జ్ఞానము కూడ.

శరీరములో నుండి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళి శరీరము లోనికి వచ్చిన వారు ఉన్నారు. దాన్ని చక్కగా వివరించిన వారూ వున్నారు. వీలు వుంటే నెట్ లో వెతకండి. వివరాలు తెలుస్తాయి. ఇలా అన్నందుకు అన్యధాభావించ వలదు. పెద్దవారు మీరు. పెద్దల భావములు తరువాతి తరముల వారికి మార్గము చూపించాలిగాని వాళ్ళను అయోమయములో పడవేయ కూడదు.

ధన్యవాదములు
మంగేష్

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ Mangesh!

ఆత్మ గురించి వ్రాద్దామనుకుని, ఈనాడు వ్యాసం గురించి ముగించబట్టి 'ఆత్మ గురించి మరోసారి ' అని వ్రాశాను కదా!

మీరన్న ఆఖరి వాక్యాన్నే కదా నాటపాలో నేను వ్రాసింది?

ఇక నేను 'చూసిందే నమ్మడం....' లాంటి వాటి గురించి యేమీ వ్రాయలేదే!

శరీరం లోంచి బయటికి వెళ్ళడం అంటే మరణమే! మళ్ళీ శరీరం లోకి వచ్చి, చక్కగా వివరించారు అంటే నేను నమ్మను. మీరుమాత్రం యెందుకు నమ్ముతారు? దాఖలాలెందుకు చూపించరు--మీరని కాదు--ఇలాంటివి వ్రాసేవాళ్ళూ, ప్రచారం చేసేవాళ్ళూ?

ధన్యవాదాలు!

Mangesh said...

Please search for Death Experiences in Google then you will get many links and from there you can get more information.

It is our bad luck that we don't believe our scriptures, but if the same thing is explained by foreigners then we believe with surprise face. I hope the articles from Google can make you to believe.

Thanks
Mangesh

కృష్ణశ్రీ said...

Dear Mangesh!

You seem to be much influenced by 'tabloids' like our erstwhile 'Blitz' and not to know, death Experiences are different from 'actual death'!

All stories I have heard and read in my last 45 to 50 years are simply 'trash'! Why should I search for more trash?

If you believe to have any concrete information, please don't hesitate to send me the link, so that I can try to find out the truth in their claims!

Please also don't mix up 'scriptures', 'explained by foreigners' etc. with the subject we are concerned with at present.

Best wishes

Mangesh said...

ha ha ha ha ha

You are a fixed man not flexible.

Thanks

కృష్ణశ్రీ said...

హి హ్హి హ్హి హ్హి హ్హీ

మీరు చిన్నవయసులోనే fixed అయిపోవడం 'ముదావహం'

ధన్యవాదాలు!

Mangesh said...

You are right and accept your comment. I am fixed and very much fixed but at the same time I am flexible also. Thats why I search for truth from both sides and try to make understand others. I accept both sides. Because "what we know and don't know together is TRUTH". TRUTH is like two sides of coin. Single side of coin never become full coin.

I never comment which I can not understand and which I don't know. Always there should be some thing to understand to realize the original TRUTH. As I said earlier I will try to make other to understand. Our very 1st conversation started like that. I tried to give more information reg. the Light of GAYATRI. But you mis-understood and unable to go thru the TRUTH.

I know that you are GENIUS. Please try to understand what GOD is messaging from others also. HE is all pervading one in all BEINGS. I can understand you.

Thanks

కృష్ణశ్రీ said...

Dear Mangesh!

In any matter, there is one and only one absolute Truth. It has no two sides!

Our sages and mahatmaas tried and succeeded to find that.

So, you stick on to whatever you feel is the truth, while I proceed to find out the absolute truth!

best of luck!

Mangesh said...

కృష్ణశ్రీ గారికి,

నేను చెప్పిన two sides ద్వందములు. వెలుగు -చీకటి, ఆడ -మగ, సుఖము - దుఃఖము, కష్టము - నష్టము, పగలు - రాత్రి, ఉత్తరాయనము - దక్షిణాయనము, ధన (+ve) - ఋణ (-ve) .... మొదలగునవి అన్నీ కలిపి సత్యము. ఇవి లేక సృష్టి లేదు. ఇందులో ఏ ఒక్కటి కూడా పూర్ణము (complete one) అవ్వదు. భగవద్గీత యందు కూడా వీటి గురించి చాలా వివరంగా చెప్పబడినది. ద్వందములు దాటినవాడే యోగి. అందుకనే గీతలో "ద్వందాతీతో భవార్జునా" "యోగీభ వార్జునా" అని భగవానుడు చెప్పియున్నాడు.

మహాత్ములు, ఋషులు కూడా వాటిని దర్శించి వాటిలో జీవిస్తూ వాటికి అతీతముగా ఎలా జీవించాలో జీవించి ప్రపంచమునకు అందించారు. కానీ ఒకవైపు మాత్రమే నిజం అనుకునే వారు, పెద్దలు అందించినదానిని పూర్తిగా తెలుసుకొనకుండా వారిని, వారు అందించినదానిని విమర్శించుట ప్రస్తుతము ఒక fashion గా మారింది. ఆస్తికులు, నాస్తికులుగా విడిపోయి ఒకరిని ఒకరు విమర్శించుకొనుటలో అసలు విషయాన్ని మరచిపోతున్నారు. రెండిటిని నమ్మినవాడే సమన్వయము కుదిరినవాడు. దేవుడు ఎంత నిజమో దెయ్యము కూడా అంతే నిజము. లేనిది ఏదైనా మనిషికి తట్టినదా? కనపడనంత మాత్రాన లేదు అనుకోకూడదు. విధ్యుత్తు కనపడదు, లేదు అని పట్టుకుంటే లోపలికి లాగేస్తుంది. చనిపోయినంత మాత్రాన వాడు లేడు అనుకోకూడదు. లేకుండా మళ్ళీ ఎలా వస్తాడు. మనందరము అలా వచ్చినవాళ్ళమే కదా? సమన్వయాత్మకంగా చూచినప్పుడే పూర్ణత్వము అందుతుంది అని నా భావన.

To find absolute TRUTH we should accept both. One of it will never become absolute. Thats what I am trying to explain you.

ధన్యవాదములు

కృష్ణశ్రీ said...

డియర్ Mangesh!

మళ్ళీ మొదటికే వచ్చి, 'దేవుడు యెంత నిజమో, దెయ్యం కూడా అంతే నిజము' అని వొప్పుకున్నారుకదా?

మరి 'మంత్రాలు' మంచిని చేస్తే, వాటిని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగితే బెడిసికొడతాయని కూడా నమ్ముతారా, నమ్మరా?

దీనికి అవును--కాదు అని సమాధానం చెప్పలేకపోతే, మీది అనవసర వాదన అని నిరూపింపబడుతుంది!

అవునా? కాదా?

Mangesh said...

ఎవరికి బెడిసి కొడతాయి? దానిని బట్టి అవునో-కాదో చెబుతాను.

కృష్ణశ్రీ said...

తేలిపోయిందికదా--మీరు సమాధానం చెప్పరని!

పైగా అమాయకం గా యెదురు ప్రశ్నలు వేస్తారని!

వాదనకోసమే వాదించే వాళ్ళతో నా సమయం వృధా చెయ్యదలుచుకోలేదు!

నమస్కారం!

(నా తెలుగు రాడికల్ లోని మీ వాదనకి కూడా ఇదే నా సమాధానం అని గ్రహించండి!)

Mangesh said...

నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. నాప్రశ్న మీకు పూర్తిగా అర్ధం కాలేదు అని.. మీ దగ్గర సమాధానం లేదు అని.

సమాధానం లేనప్పుడే ఎదుటి వాళ్ళది వాదన అనిపిస్తుంది. ఫరవాలేదు.. మీ సమయం వృధా చేసుకోకండి... తెలిసినప్పుడే చెప్పండి.

ధన్యవాదములు.